A Társulásról

 

NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2005. június 6-án tartotta alakuló ülését Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Nagykanizsa, Rigyác, Semjénháza, Surd, Szepetnek és Zalaszentbalázs települések képviselőinek részvétele mellett.

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás fő feladata:

Nagykanizsán és a környező 12 még csatornázatlan településen (Bocska, Eszteregnye, Fityeház; Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek, Zalaszentbalázs) megfelelő szennyvízelvezetés és –tisztítás lehetőségét biztosítani. Nagykanizsa és térségének szennyvízelvezetési és -kezelési feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, a közszolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás jogállása:

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező törzskönyvi jogi személy. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:

 • Nagykanizsa közigazgatási területén belül a csatornázatlan településrészek csatornahálózatának kiépítése
 • A nagykanizsai csatornahálózat rekonstrukciója, a meglévő főgyűjtők bővítése meglévő átemelők kapacitásbővítése, korszerűsítésére, újak létesítése, záporkiömlők korszerűsítése
 • Bocska község csatornázása
 • Eszteregnye község csatornázása
 • Fityeház község csatornázása
 • Fűzvölgy község csatornázása
 • Homokkomárom község csatornázása
 • Hosszúvölgy község csatornázása
 • Magyarszentmiklós község csatornázása
 • Magyarszerdahely község csatornázása
 • Rigyác község csatornázása
 • Semjénháza község csatornázása
 • Szepetnek község csatornázása
 • Zalaszentbalázs község csatornázása
 • Az agglomeráció településeiről összegyűjtött szennyvíz elvezetéséhez szükséges regionális vezetékek és átemelők kiépítése, a csatornahálózat végpontja a nagykanizsai szennyvíztisztító telep
 • Az üzemelő nagykanizsai szennyvíztisztító telepen a mechanikai tisztítási fokozat gépészeti felújítása, a biológiai tisztítási fokozat technológiai átalakítása
 • A szennyvíztelepen a szennyvíziszap-kezelés kiépítése, a kezelt iszap ideiglenes tárolása, komposztálás és mezőgazdasági hasznosítás.

A Tagok a Társulás működéséhez saját költségvetésükből a Társulási megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott arányban nyújtanak hozzájárulást. A szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

Az egyes önkormányzatokra jutó szavazatok száma és megosztása, valamint a működési költséghez való hozzájárulásuk aránya:

Önkormányzat Szavazati arány (%)
Szepetnek 8.07%
Fityeház 3.90%
Eszteregnye 5.30%
Rigyác 4.23%
Semjénháza 5.38%
Magyarszerdahely 4.51%
Zalaszentbalázs 8.91%
Bocska 3.57%
Homokkomárom 1.98%
Magyarszentmiklós 1.81%
Hosszúvölgy 1.36%
Fűzvölgy 0.98%
Nagykanizsa összesen 50.00%
Mindösszesen 100%

A fent említett szavazati arányok a Társulási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően az ajánlati tervek elkészülésekor felülvizsgálatra kerülnek. Az új szavazati arányok megállapításánál a Társulási Tanács 8/2006. (IX. 21.) számú határozatát kell figyelembe venni.

A Társulás szervezeti rendszere:

A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács

A Társulás felügyeleti szerve: Társult Települési Önkormányzatok

A törvényességi ellenőrzés szerve: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

A Társulás pénzügyi szerve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke

KA projekt végrehajtó szerve: Projekt Menedzselő Egység (PME)

Társulási Tanács

A Ttv. 10.§-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők, polgármesterek összességéből áll. Valamennyi Tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja. A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a fenti táblázat tartalmazza azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50%-ával.